Hrdc Logo Web

Quản trị nhân sự (Human Resource Management) là gì và tại sao cần Quản trị nhân sự?

Quản trị nhân sự (Human Resource Management) là gì và tại sao cần Quản trị nhân sự?

 

         Quản trị nhân sự (Human Resource Management) là một quá trình tổng hợp bao gồm: tuyển dụng/tuyển chọn, giới thiệu nhân viên, đưa ra định hướng, truyền đạt và đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quyết định bồi thường và cung cấp lợi ích, thúc đẩy nhân viên, duy trì quan hệ đúng đắn với nhân viên và trách nhiệm  của họ, đảm bảo an toàn cho nhân viên , phúc lợi và các biện pháp lành mạnh tuân thủ luật lao động và các  Phán quyết của Cơ quan, Tòa án có thẩm quyền.

 1. Đặc điểm của quản trị nhân lực

 • Quản trị nhân sự liên quan đến các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát.
 • Quản trị nhân sự liên quan đến tuyển dụng, phát triển, duy trì nguồn nhân lực
 • Quản trị nhân sự giúp đạt được các mục tiêu cá nhân, tổ chức và xã hội
 • Quản lý nhân sự là một môn học đa ngành. Nó bao gồm các nghiên cứu về quản lý, tâm lý học, truyền thông, kinh tế và xã hội học.
 • Quản trị nhân sự liên quan đến tinh thần đồng đội và làm việc nhóm.
 • Quản trị nhân sự  là một quá trình liên tục.

Hrdc Human Resource Management2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

 • Mục tiêu xã hội: Quản trị nhân sự chịu trách nhiệm xã hội đối với các nhu cầu và thách thức của xã hội đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của các yêu cầu đó đối với tổ chức. Việc các tổ chức không tận dụng tài nguyên của họ vì lợi ích xã hội có thể dẫn đến những hạn chế. 
 • Mục tiêu tổ chức: Quản trị nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển tổ chức. Quản trị nhân sự không chỉ gói gọn trong phạm vi về quản lý con người mà còn là một phương tiện để hỗ trợ tổ chức hoàn thành các mục tiêu, định hướng của tổ chức.  Hiểu đơn giản đó chính là một bộ phận tồn tại để phục vụ phần còn lại của tổ chức.
 • Mục tiêu chức năng: Quản trị nhân lực phát huy hiệu quả sẽ đóng góp vào nhu cầu phát triển của tổ chức. Tài nguyên bị lãng phí khi quản lý nguồn nhân lực ít nhiều kinh nghiệm hơn nhu cầu của tổ chức. Mức độ dịch vụ của bộ phận phải phù hợp với tổ chức mà nó phù hợp.
 • Mục tiêu cá nhân: Quản trị nhân sự để hỗ trợ cá nhân đạt được các mục tiêu cá nhân của họ, và với điều kiện những mục tiêu này nâng cao sự đóng góp của cá nhân cho tổ chức. Nếu không, hiệu suất làm việc và sự hài lòng của nhân viên có thể giảm và nhân viên có thể rời khỏi tổ chức.

3. Vai trò của quản trị nhân sự

          Đằng sau sản xuất của mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ có một tâm trí, nỗ lực và giờ làm việc của con người (giờ làm việc). Không có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được sản xuất mà không có sự giúp đỡ của con người. Con người là nguồn lực cơ bản để chế tạo hoặc xây dựng bất cứ thứ gì. Mọi tổ chức đều mong muốn có được những người có kỹ năng và năng lực để làm cho tổ chức của họ có năng lực và tốt nhất.

          Ngày nay, nhiều chuyên gia cho rằng máy móc và công nghệ đang thay thế nguồn nhân lực và giảm thiểu vai trò hoặc nỗ lực của họ. Tuy nhiên, máy móc và công nghệ chỉ do con người chế tạo và chúng cần được vận hành hoặc ít nhất là do con người giám sát và đây là lý do tại sao các công ty luôn săn lùng các chuyên gia tài năng, có kỹ năng và có trình độ để phát triển liên tục của tổ chức.

Hrdc Quan Tri Nhan Su Human Resource Management

          Con người là tài sản quan trọng cho bất kỳ tổ chức nào, mặc dù ngày nay, nhiều nhiệm vụ đã được bàn giao cho trí tuệ nhân tạo nhưng họ thiếu các kỹ năng phán đoán không thể phù hợp với tâm trí con người.

         Do đó, quản trị nguồn nhân lực có nghĩa là sử dụng hợp lý lực lượng lao động lành nghề sẵn có và cũng để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong tổ chức.  Đồng thời là cách tối ưu hóa và sử dụng tốt nhất nguồn lực hạn chế hoặc khan hiếm đó để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ – HRDC

Địa chỉ: Dolphin Plaza – 28 Trần Bình – P. Mỹ Đình 2 – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0866 566 366/ 0384 212 688 / 0332 595 568
Email: connect@hrdc.com.vn

Tin liên quan

Hrdc Logo Web
Menu