Hrdc Logo Web

Giảng viên Lê Thị Thu Cúc – HR Coach & Consultant

 

Giảng viên Lê Thị Thu Cúc – HR Coach & Consultant

2190e7a5e2ad1df344bc

Lê Thị Thu Cúc
Ceo – HR Coach & Consultant

Với kinh nghiệm bắt nguồn từ thực tiễn trên 10 năm đảm nhiệm vị trí GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tư duy logic, sáng tạo hoạch định và triển khai chiến dịch nhân sự trong các tổ chức đa dạng hoá các nghành nghề. Chị Cúc tự tin với thế mạnh Hoạch định tư vấn nhân sự, Xây dựng hệ thống nhân sự , Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, phát triển tài năng, đánh giá thành tích và xây dựng & hiệu chỉnh hệ thống văn bản nhân sự.

           Nguyên tắc làm việc có định hướng theo mục tiêu, không ngừng học nâng cao và cập nhật xu thế cũng như kiến thức mới. Coi trọng yếu tố thành công dựa trên tinh thần đồng đội, tôn trọng sự khác biệt của mỗi các nhân hướng tới lợi ích tập thể/ tổ chức. Ở vai trò là một Cố vấn quản trị hệ thống nhân sự. Chị Xuất sắc với kỹ năng cá nhân như: Giao tiếp thuyết phục, nhạy cảm, tinh tế, nắm bắt tâm lý người tạo động lực, truyền cảm hứng lan toả thái độ và tinh thần tích cực tới nhân viên, đồng nghiệp và cộng sự hợp tác. Luôn xuấtsắc trong kỹ năng giải quyết quan hệ lao động, xây dựng tạo bản sắc văn hóa doanh nghiệp, khẳng định và thể hiện vai trò một Giám đốc nhân sự uy tín, tin cậy với Lãnh dạo, với người Lao động và Tổ chức được cống hiến bằng tất cả niềm Đam mê sự Nhiệt huyết lòng Tận tâm.

Khách hàng & Đối tác

Doi Tac Dao Tao Le Thi Thu Cuc

Tin liên quan

Hrdc Logo Web
Menu