Hrdc Logo Web

Giảng viên: Lưu Quang Chánh

 

Giảng viên: Lưu Quang Chánh

            Anh Lưu Quang Chánh là Nhà đào tạo theo phong cách Linh Hoạt Quyết Tâm Chu Đáo , anh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp Thị Thương Mại  và 5 năm trong trong lĩnh vực Đào Tạo Kỹ Năng Mềm.

Các chương trình thường xuyên giảng dạy:

  • Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp (Presentation Skill)
  • Đào tạo MC chuyện nghiệp (Master of Ceremonies )
  • Kỹ năng mền cho người mới lớn (Soft Skill)
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân ( Brand You)
  • Kỹ năng Giám sát bán hàng (Sales Supervisory Skills)
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo ( Thinking out of the box)
  • Kỹ năng làm việc độ nhóm ( Team work)
  • Kỹ năng đàm phán ( Negotiations Skill)
  • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ( Selling Skill)
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề (Prolem solving)

Khách hàng tiêu biểu anh Lưu Quang Chánh đã thực hiện đào tạo:

Doi Tac Dao Tạo Lqc

Tin liên quan

Hrdc Logo Web
Menu